Téma: Technologie přístupu k datům (Data access technologies)
Autor: Pavel Janda
E-mail: pavel.janda@jandic.com
WWW: http://jandic.com/diplomka/

Zadání

Prozkoumejte a porovnejte různé technologie přístupu k datům v databázových systémech prostřednictvím sítě. Pro ilustraci navrhněte vhodný příklad, na kterém lze technologie porovnat.

Rešerše

zde

Text diplomové práce

ve formátu MS Word a ve formátu PDF

Ilustrační příklady

Název příkladu Zdrojové soubory Spustitelné soubory
ODBC Test odbctsrc.zip odbctexe.zip
OLEDB Test oledbtsrc.zip oledbtexe.zip
ADO Test adotsrc.zip adotexe.zip
ADO.NET Test adonettsrc.zip adonettexe.zip